Carregant!

Què són?

La Gimnàstica Abdominal Hipopressiva (GAH) consisteix, tal i com indica el seu nom, en generar una disminució de la pressió dins la nostra cavitat abdominal i pèlvica. Durant la realització dels Hipopressius es treballa sobretot el múscul transvers de l’abdomen, que és l’abdominal més intern. Aquest, té la funció de faixa abdominal, afiançant els nostres òrgans interns i aconseguint una millor postura.

En què consisteix?

La GAH engloba una sèrie de tècniques, que mitjançant diferents postures i moviments i a través d’una contracció del diafragma, aconseguirem fer un efecte de succió de les nostres vísceres, sent el resultat una pressió negativa dins de la cavitat abdominal i pèlvica. Això provocarà una contracció reflexa de la musculatura del sòl pelvià i de la faixa abdominal.

Abdominals Clàssics vs Abdominals Hipopressius

En termes generals podem dividir els músculs del cos en dos grups: músculs tònics i músculs fàsics. Els del primer grup treballen fent una contracció intensa però que no es pot mantenir durant gaires minuts, com ara el bíceps. Podem arribar ha agafar molt de pes amb el bíceps si el treballem, però no podem mantenir una contracció del bíceps durant hores. En canvi els músculs fàsics treballen durant les 24 hores del dia, tots les dies. Són els músculs que ens ajuden a mantenir una bona postura com els músculs abdominals, el sòl pelvià o la columna. És de lògica doncs, que la manera de treballar aquests dos grups musculars serà diferent.

Per una banda els músculs tònics es treballen contra resistència, és a dir, mitjançant un pes que faci una resistència a la contracció muscular. Com ara un quàdriceps aixecant pes amb un banc de quàdriceps o un pectoral fent flexions. En canvi els músculs fàsics no es poden treballar d’aquesta manera, doncs les fibres musculars d’aquests músculs no estan preparats per fer contraccions explosives ni per vèncer grans resistències. Aquests músculs es treballen mitjançant posicions mantingudes i contraccions que necessiten ben bé el doble de temps de descans.

Per tant, és incorrecta treballar la musculatura abdominal fent abdominals clàssics, doncs no només estem augmentant la pressió intra abdominal fent que es debiliti la musculatura del sòl pelvià i exercint pressió sobre els discs intervertebrals poden facilitar hèrnies, sinó que els estem treballant de forma incorrecta. Recordem que la funció dels abdominals és la de mantenir una bona postura i recollir les vísceres internes, no pas aixecar el pes de la columna desenes de cops al dia.

Quins beneficis trec?

–     Recuperar el to del sòl pelvià.

–     Millorar la qualitat de les relacions sexuals després del part.

–     Millorar la diàstasis del rectes de l’abdomen.

–     Millora de la postura.

–     Millora del rendiment esportiu.

–     Millora del dolor d’esquena.

noumar-logo-blanc-hortizontal-espai-vital

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.

×